ฟุตบอล

ฟุตบอล – โปรแกรมฟุตบอลของค่ายจะเน้นเรื่องความเป็นอยู่โดยทั่วไปของนักเรียนโดยเน้นการพัฒนาเด็กทั้งตัวเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรม โค้ชมืออาชีพที่จำลองพฤติกรรมเชิงบวกจะช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคนิค ยุทธวิธี ทางกายภาพ และทางสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างสปิริตในทีมและการทำงานร่วมกัน โดยจะเน้นไปที่การใช้เท้า การยิง การจ่ายบอล กลยุทธ์การเล่นเกมรุกและการป้องกัน และการอ่านเกม