กอล์ฟ

ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองของจีนจาก PGA Learning Centers จะรับรองว่ากอล์ฟสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นและระดับกลางในมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทั้งหมดจากวงสวิงกอล์ฟเต็มรูปแบบ การชิปและการพัตต์ ตลอดจนด้านจิตใจของเกม กอล์ฟเป็นเกมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ประเพณี และมารยาท นักเรียนจะได้เรียนรู้วินัยในตนเอง จรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งและความอดทน รวมถึงมีกรอบความคิดในการแข่งขัน