สุดยอดจานร่อน

Ultimate Frisbee พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานหลายอย่าง เช่น การวิ่ง การกระโดด และการกระโดดในแนวดิ่ง นอกจากนี้ยังพัฒนาทักษะการประสานงานระหว่างมือและตา การจับและการขว้าง การเล่นจานร่อนขั้นสูงสุดของแคมป์จะพยายามพัฒนาสปิริตของทีม การควบคุมตนเอง และระเบียบวินัย ในขณะเดียวกันก็สนุกสนานและเพลิดเพลินไปด้วย!