ข่าว

ASIA INTERNATIONAL SCHOOL LIMITED

บริษัท เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล จำกัด

Asia International School Limited (AISL) เป็นกลุ่มการศึกษาและผู้ให้บริการการศึกษาชั้นนำในเอเชีย โรงเรียนในเครือ AISL Harrow ประกอบด้วยแบรนด์โรงเรียนปฏิบัติการ 3 แบรนด์ ได้แก่ Harrow International Schools, LI DE Schools และ Little Lions Kindergartens ซึ่งดึงเอามรดก 450 ปีของ Harrow School ในสหราชอาณาจักรอย่างภาคภูมิใจ โดยนำเอาค่านิยมแห่งความกล้าหาญของ...

บริษัท เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล จำกัด

Asia International School Limited (AISL) เป็นกลุ่มการศึกษาและผู้ให้บริการการศึกษาชั้นนำในเอเชีย โรงเรียนในเครือ AISL Harrow ประกอบด้วยแบรนด์โรงเรียนปฏิบัติการ 3 แบรนด์ ได้แก่ Harrow International Schools, LI DE Schools และ Little Lions Kindergartens ซึ่งดึงเอามรดก 450 ปีของ Harrow School ในสหราชอาณาจักรอย่างภาคภูมิใจ โดยนำเอาค่านิยมแห่งความกล้าหาญของ...

AISL OUTDOOR

เอไอเอสแอลกลางแจ้ง

AISL Outdoor ของเราแนะนำให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ช่วยให้พวกเขาพัฒนาคุณค่าและคุณลักษณะผ่านการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์และการทำงานร่วมกัน และการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ที่จะให้บริการพวกเขาได้ดีในชีวิตและความเป็นผู้นำ AISL Outdoor ปลูกฝังรูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ ให้กับนักเรียนผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายการรับรู้ เพิ่มความยืดหยุ่น และมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเอง AISL Outdoor ช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าการพัฒนาอุปนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นกระบวนการตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและในที่กลางแจ้ง โปรแกรม AISL Outdoor อิงจากประสบการณ์ในที่พักอาศัย และเปิดสำหรับนักเรียน Harrow ทุกคนที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงนักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

เอไอเอสแอลกลางแจ้ง

AISL Outdoor ของเราแนะนำให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ช่วยให้พวกเขาพัฒนาคุณค่าและคุณลักษณะผ่านการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์และการทำงานร่วมกัน และการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ที่จะให้บริการพวกเขาได้ดีในชีวิตและความเป็นผู้นำ AISL Outdoor ปลูกฝังรูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ ให้กับนักเรียนผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายการรับรู้ เพิ่มความยืดหยุ่น และมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเอง AISL Outdoor ช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าการพัฒนาอุปนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นกระบวนการตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและในที่กลางแจ้ง โปรแกรม AISL Outdoor อิงจากประสบการณ์ในที่พักอาศัย และเปิดสำหรับนักเรียน Harrow ทุกคนที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงนักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ